First Lady leads in nature, wildlife preservation


The Herald

Herald Logo

Zvikomborero Chidakwa-Herald Reporter

Mutsigiri weEnvironment and Tourism, Dr Auxillia Mnangagwa, avo vaona vachiparura chirongwa cheUtariri Integrated Biodiversity Climate and Livelihoods Programme.

Chine chinangwa chekusimudzira hutungamiriri hwezvakasiyana-siyana tichiona kuti nharaunda dzinobatsirikana mune zveupfumi kubva mukuchengetedza kwavo nekuchengetedza.

Chirongwa chekubatsira nharaunda dziri pedyo neZambezi Valley chirongwa cheCclimate Crimesis uye Biodiversity response Programme, chakaparurwa naDr Mnangagwa kumuzinda weSweden muHarare neChina chapfuura.

Chirongwa cheUS$5,5 miriyoni icho chiri kutsigirwa nemasangano akasiyana anosanganisira African Wildlife Foundation neBushlife Africa Trust, chakatotanga kukanganisa hupenyu hwevanhu munharaunda dziri pedyo neZambezi Valley nemamwe matunhu.

Chirongwa ichi chinofambirana nezvinangwa zveHurumende munyaya dzezvipenyu zvakasiyana siyana pamwe nekusanduka kwemamiriro ekunze.

Panguva yekunetsana kwevanhu nemhuka pamwe nekusanduka kwemamiriro ekunze, chirongwa ichi chaona veruzhinji vachiwana mari yekuti vatange zvirongwa zvekurima minda nehowa.

Dr Mnangagwa vakati ino ndiyo nguva yekusimbaradza mabasa ekuchengetedza zvipenyu zvakasiyana siyana vachiti hurongwa uhu ndehwekuwedzera hukuru pamwe nekukanganisa kuri kuita nharaunda.

Vati chimwe chinangwa chaive chekubatana nemasangano pamwe nevanhu vane hunyanzvi mukuderedza kuparara kwemhuka nemhuka, vachikurudzira magariro akanaka evanhu vemuZimbabwe.

“Ibasa rinokosha uye rinokosha nokuti pasi redu riri kufa uye richida kutarisirwa. Sekutaura kunoita vanamazvikokota, tiri padanho rekupedzisira. Zvinondishamisa kuti vashoma (vanhu) vanoziva kukosha kwezvipenyu zvedu,” vakadaro Dr Mnangagwa. “Kwenguva yakareba, takangotarisa chete nezveupfumi hwenhaka yedu. Iye zvino, yave nguva yekuigamuchira uye kuita kuti ive mararamiro. “

Mudzimai Wekutanga akatenda maneja nechikwata cheSweden International Development Agency, Utariri Consortium, nhengo dzenharaunda dzinomiririra mapoka akasiyana-siyana mukati meZambezi Valley landscape, nekutanga chirongwa cheUtariri. Dr Mnangagwa vati Utariri lead partner, Danchurchaid director VaMads Lindegard, vakataura nezveSDG17, iyo inotaura nezvekudyidzana.

Vati nekubatana kuchawedzerwa ruzivo pamusoro pekukosha kwekuchengetedza nharaunda, rinova remangwana revanhu vose.

“Chikamu chakakosha chebasa iri vechidiki, vatungamiri venyika yedu. Tinofanira kuva nemoyo murefu tichivadzidzisa kukosha kwezviwanikwa zvedu, nhaka yavo, kuti naivowo vave Vatariri. Pakupedzisira, hatifaniri kusiya munhu shure.

“Zvisinei, semumiriri wezvemhuka dzesango, ndiri kupa chitsidzo changu chakasimba kuti handinete uye ishuviro yangu kuti chirongwa cheUtariri ichi, biodiversity, kushanduka kwemamiriro ekunze nekurarama nacho chavepo kwenguva refu,” vanodaro.

Dr Mnangagwa vakati vachapinda muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuzivisa vanhu kunyangwe vari kumaruwa, mukugadzirisa kurwisana kwemhuka nemhuka, kuitira kuti pave nekugarisana pakati pevanhu nemaruva nemhuka.

“Izvi zvinosanganisira zvidzidzo pamusoro pemaitiro emhuka dzemusango uye matorerwo akakosha ekutaurirana kubva kwavari kuti tichengetedzeke sevanhu.

“Ndinoda zvakare kubatanidza varimi kuti vamise kurima kumahombekombe enzizi uye kuti vadzivise kuparadzwa kwemasango edu nekuedza kubvisa ivhu sezvo zvinomera zvakakosha mukurwisa kudziya kwepasi,” vanodaro.

Mudzimai Wekutanga akazvipira kusvika kune vanochera zvicherwa pamusoro penjodzi dzekucherwa kwemahombekombe erwizi, uye kukurudzira migodhi yakadzikama yekuchera kuitira zvakanaka nharaunda.

Asi akabvuma kuti nyika haigone kugadzirisa matambudziko ari kutarisana nawo nehusiku humwe, nekudaro kukosha kwekushanda nevakazvipira.

Parikutarisirwawo kuti mari ichange ichienda kunze kweZambezi Valley, ichienda kune dzimwe nzvimbo.

First Lady2 1 360x201

Vaenzi vakatarisa hurongwa hwekuparura chirongwa cheUtariri Biodiversity, Climate Change and Livelihoods muHarare.

“Tinofanira kuenderera mberi nenhamburiko dzedu, zvino kupfuura nakare kose, kudzivirira pasi redu. Ibasa remumwe nemumwe wedu kuona ramangwana revanhu uye kuchengetedza negodo maruva edu akanaka, mhuka nemhuka dzesango,” vakadaro Dr Mnangagwa.

Mumiriri weSweden muZimbabwe, Ambassador Asa Pehrson, vavimbisa kutsigira kuchengetedzwa kwezviwanikwa.

“Changamire, ndinokutendai nekubatana kwenyu, njere uye ruzivo rwenyu panyaya iyi. Zvichabatsira chaizvo isu tose uye nenyika ino.

“Tinofara nekuremekedzwa nekuvapo kwenyu, nerutsigiro rwenyu uye ndinofunga kuvapo kwenyu pamwe chete nevamiriri vepamusoro-soro veHurumende nemamwe masangano akakosha kunoratidza kukosha nekukosheswa kuri kuitwa nharaunda nemamiriro ekunze muZimbabwe,” vakadaro.

Ambassador Pehrson vakati mutemo wezvakatipoteredza chinhu chakakosha kuhurumende yeSweden, vachiwedzera kuti vakafara uye vakagamuchira mukana wekushanda neHurumende pamwe nevanodyidzana navo mubudiriro.

Sabhuku Chundu, avo vakazvarwa VaAbel Mbasera, vanoti makare-kare tsika dzechivanhu dzainge dzakanangana nekuchengetedza hutano hwakasiyana-siyana pamwe nenharaunda.

“Vakuru vedu vakatipa matomu nekuti vaida kuchengetedza mhuka. Ndiko kusaka zvipfuyo zvaichengetedzwa kwenguva yakareba, asi iye zvino vana vedu vave kuita zvehutsotsi,” vanodaro.

Sabhuku Chundu vanoti kare vaichengetedza masango, vachiona kuti vaita matare echivanhu pasi pemiti.

“Miti yaiyera uye taiwana mishonga. Taive nemiti yemichero yakasiyana yaidyiwa nevanhu nemhuka dzesango. Taiita hupfu kubva mumichero.

“Taisapisa uswa; mumwe aizorangwa kuita izvozvo. Ngatibatsiranei kudyara patsva miti yemhando dzose,” vakadaro.

Sabhuku Chundu vanoti nzizi dzekare dzaimbozara mvura sezvo kumahombekombe kwehova kwaisarimwa.

Vanhu vaizoraurawo munzizi, asi izvi zvave kupera zvishoma nezvishoma, akadaro mukuru wechivanhu.

Vakurudzira EMA kuti ipindire sezvo vamwe vanhu vari kuchera munzizi.

“Tinofanira kudzidza kurarama mukuwirirana nezvisiko,” akadaro.

Mumwe muongorori wemuWadhi 2 weMbire, Muzvare Edith Jone, vanoti vakafemerwa nababa vavo avo vaive shasha yemagame.

Mai Jone vakati baba vavo vaive munhu anoshanda nesimba, vachidzivirira vagari vemumusha kuti vasarwiswe asi zvinosuwisa kuti vakaurayiwa neshumba muna 2010 vari pabasa.

“Izvi zvakandikurudzira kutevera tsoka dzake. Ndini ndega mukadzi akasarudzwa muwadhi yangu patakazotorwa sevarindi. Takatanga tiri mascouts emadzimai mashanu mudunhu reMbire asi tave nemakore makumi maviri. Takadzidziswa paMushandike Wildlife.

“Kuburikidza nerutsigiro rwandakawana, ndave kurarama hupenyu hune chiremera, kuchengeta mhuri yangu uye kubhadharira vana vangu mari,” vakadaro.

Mumwe mugari wemumusha weAlpha Village, kwaNyamakate, Ward 7, Muzvare Judith Chipangura, avo vakabatsirwa nechirongwa chebindu, vanoti hurongwa hweUtariri hunochinja.

“Ini ndiri shirikadzi uye ndine vana vashanu nevazukuru gumi nevatanhatu. Ndava kurarama hupenyu huri nani ndichitevera danho iri.

“Ndinorima makabheji, hanyanisi, makarotsi nematomatisi. Nekutanga kwandakaita ndakawana mari inoita US$700,” vanodaro.

Mumwewo akabatsirwa, Mai Elizabeth Sibanda (48), vanoti vanhu vanogara vachivatarisira pasi.

“Takabatsirwa bindu rakakomberedzwa semadzimai uye takawana zvekushandisa pakurima. Izvi zvaderedza mhirizhonga yemudzimba kunyangwe mudzimba dzedu sezvo tisisapemha mari kune vatakaroorana navo.

“Pachokwadi varume vedu ndivo vari kutikumbira. Kunze kwekusunungurwa kwemari, mhuri yangu yava kukwanisa kudya chikafu chine utano.

“Zvinofadza kuti nharaunda dziri munzvimbo dzakawirwa nedambudziko iri dzave kuedza nepose padzinogona napo kugara nemhuka dzesango,” vakadaro Mai Sibanda.

Chief Director veEnvironment, Climate and Meteorological Services, Muzvinafundo Prosper Matondi, vakarumbidza Dr Mnangagwa nemasangano ebudiriro nebasa ravanoita rekuchengetedza zvisikwa.

Kuti atore runako rwezvisikwa, Hope Masike akasanganisa mbira nedetembo.Source link

Leave a Comment